Dąbrowscy z Głowna

Szczepan Skopiak vel Szkopiak + … …

11 children

Parents Grandparents

Private
Family group information
Marriage 1883

Note: Borówek parafia Oszkowice