Dąbrowscy z Głowna

Pedigree map of Józef Rożniakowski


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Maciej Rożniakowski, Andrzej Rażniakowski, Marianna Szuman vel Warczewska, Wincenty Kałużka, Marianna Sałagacka.