Dąbrowscy z Głowna

Pedigree map of Antonina Wiechecka


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Andrzej Wiechecki, Katarzyna Stobiecka, Franciszek Wiechecki, Anna Nowacka, Walenty Stobiecki, Józefa Aleksandrowicz.