Dąbrowscy z Głowna

Pedigree map of Józefa Ciechomska


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Józefa Ciechomska, Tekla Antonina Zgierska, Ludwik Ciechomski, Marianna Stępniak, Grzegorz Zgierski, Katarzyna Józwiak, Błażej Ciechomski, Małgorzata Głogoska, Maciej Stępniak, Apolonia .