Dąbrowscy z Głowna

Pedigree map of Barłomiej Włodarczyk


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Barłomiej Włodarczyk, Szymon Wozniak vel Włodarz, Marianna Deuskowna.