Dąbrowscy z Głowna

Pedigree map of Stanisław Dąbrowski


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Dąbrowski, , Bartłomiej Obsiński, Justyna Matejczyk, Bartłomiej Płuciennik, Urszula Nowak, Tomasz Jozwiak, Małgorzata Rankówna vel Romkowna.