Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim

Pisałem niedawno o „intercyzie”, a ściślej o umowie przedślubnej, której głównym tematem było przejęcie gospodarstwa w Konopnicy przez przyszłych małżonków Stefańskich: Szczepana i Bronisławę w roku 1905. Okazuje się, że podobną umowę zawarli trzydzieści lat wcześniej rodzice Bronisławy przejmując to samo gospodarstwo od swoich rodziców.

Umowa ta w formie aktu notarialnego zawarta została w biurze Jana Plichtowskiego w Turku 30 kwietnia 1875 roku. Kacper i Marianna (z Pawlaków) małżonkowie Andrzejewscy nabyli za sumę 250 rubli srebrem gospodarstwo numer 14 w Konopnicy od Ludwiki Pilichowskiej. Gospodarstwo obejmowało 15 morgów gruntu z budynkami, zasiewem zimowym, inwentarzem żywym oraz wszelkimi prawami i służebnościami.

Ludwika Pilichowska, w chwili spisywania umowy żona Bogumiła Pawlaka była matką Marianny Pawlak. Panieńskie nazwisko Ludwiki to Kmiecik, a Pilichowska była po pierwszym mężu. Można przypuszczać, że skoro jako właścicielkę gospodarstwa zapisano Pilichowską, to stała się nią zanim wyszła za mąż po raz drugi, a to wydarzenie miało miejsce najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 1839 a 1845.

Z umówionych 250 rubli Ludwika otrzymała 150, zaś w zamian za pozostałą sumę czyli 100 rubli, małżonkowie Andrzejewscy zobowiązali się do następujących corocznych świadczeń na rzecz rodziców:

  • oddzielną izbę na zamieszkanie
  • drzewa na opał szczapowego sążeń jeden i gałęzi jedną fórę drabiastą z przywózką
  •  krowę jedną i owiec sztuk dwie na letniej i zimowej paszy utrzymywać z oborą dla tychże i dla jednej sztuki trzody chlewnej
  • ziemi zmierzwionej i uprawionej na zasadzenie kartofli, takiejże ziemi na kapustę kawałków dwa po dziesięć prętów w obie strony mających
  • żyta wiertli ośm
  •  jęczmienia, tatarki i owsa po wiertli dwa
  •  grochu wiertel jeden.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, pozostałemu przy życiu przysługiwała połowa powyższych świadczeń. Bogumił Pawlak zmarł niespełna rok później, 4 marca 1876 roku.

Zauważyłem jeszcze taką ciekawostkę: Kacper i Marianna tytułowani w umowie małżonkami faktycznie nimi nie byli. Ich ślub miał miejsce miesiąc później – 24 maja 1875 roku.

Jedna myśl na temat “Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *