Stanisława Lenczewska

W 1915 roku, dróżnikiowi z Bratoszewic, Antoniemu Lenczewskiemu zmarła żona – Marianna. Miała zaledwie 42 lata, pozostawiła męża z pięciorgiem dzieci. Antoni ożenił się ponownie, poślubił młodszą od siebie o niemal 20 lat Katarzynę Sztandor (być może nazywała się Szamborska). Już po tym gdy przez Europę przetoczyła się pierwsza wojna światowa, jesienią roku 1925, Lenczewskim urodziło się jeszcze jedno dziecko – Stanisława, młodsza od najstarszego ze swych przyrodnich braci o 13 lat. Świadkami przy spisaniu cywilnego aktu urodzenia byli koledzy ojca, kolejarze z Bratoszewic – Antoni Sałek i Adam Leszczyński. Pierwszy z wymienionych, wraz z żoną Adama, trzymał Stanisławę do chrztu .

Czytaj dalej Stanisława Lenczewska

Więcej o Szczepanie Dąbrowskim

Upłynęły już niemal trzy lata od chwili gdy opublikowałem tekst podsumowujący informacje, które zdobyłem o moich przodkach w linii męskiej – Dąbrowskich. Przypomnę, że w najważniejszym z dokumentów wspominających najstarszego z nich – Szczepana – nie ma prawie nic o jego rodzicach (poza wzmianką o tym że nie żyją) ani informacji o miejscu urodzenia. Prawdę mówiąc sądziłem, że już nic więcej na temat Szczepana się nie dowiem. Czytaj dalej Więcej o Szczepanie Dąbrowskim

Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim

Pisałem niedawno o „intercyzie”, a ściślej o umowie przedślubnej, której głównym tematem było przejęcie gospodarstwa w Konopnicy przez przyszłych małżonków Stefańskich: Szczepana i Bronisławę w roku 1905. Okazuje się, że podobną umowę zawarli trzydzieści lat wcześniej rodzice Bronisławy przejmując to samo gospodarstwo od swoich rodziców. Czytaj dalej Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim

Umowa przedślubna Szczepana i Bronisławy

Gdy wiosną 2015 roku po raz pierwszy przeczytałem akt małżeństwa Szczepana Stefańskiego i Bronisławy Andrzejewskiej, moją uwagę zwróciło stwierdzenie: „Nowożeńcy oświadczyli iż zawarli między sobą umowę przedślubną […] u notariusza Józefa Grabińskiego w Uniejowie”. Wcześniej widziałem już wiele podobnych aktów, ale taki dopisek o „intercyzie” – jak tę umowę sobie w myślach nazwałem – spotkałem pierwszy raz. Czytaj dalej Umowa przedślubna Szczepana i Bronisławy

Ogrodowczykowie

Kilkanaście dni temu znalazłem się, dość niespodziewanie obok cmentarza w Bielawach (powiat Łowicz). Parafia Bielawy a także sąsiednie: Stary Waliszew oraz Oszkowice to tereny, na których mieszkało w minionych wiekach wielu moich przodków. Postanowiłem dokładnie obejrzeć nagrobki na cmentarzu w poszukiwaniu znanych nazwisk – nazwisk moich przodków. Czytaj dalej Ogrodowczykowie

Dąbrowski czy Sokołowicz?

Czytając liczne akty metrykalne podczas poszukiwań własnych przodków czy też podczas indeksacji dla projektu Geneteka spotykam się często ze zmianami nazwisk osób wymienionych w aktach. Niejednokrotnie już widziałem nazwisko pierwszego męża zamiast nazwiska panieńskiego, nazwiska przekręcone, nazwiska inaczej zapisane, czy różne nazwiska używane przemiennie dla tej samej osoby. Takich pomyłek w dokumentach jest całe mnóstwo. Czytaj dalej Dąbrowski czy Sokołowicz?