Więcej o Szczepanie Dąbrowskim

Upłynęły już niemal trzy lata od chwili gdy opublikowałem tekst podsumowujący informacje, które zdobyłem o moich przodkach w linii męskiej – Dąbrowskich. Przypomnę, że w najważniejszym z dokumentów wspominających najstarszego z nich – Szczepana – nie ma prawie nic o jego rodzicach (poza wzmianką o tym że nie żyją) ani informacji o miejscu urodzenia. Prawdę mówiąc sądziłem, że już nic więcej na temat Szczepana się nie dowiem. Czytaj dalej Więcej o Szczepanie Dąbrowskim

Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim

Pisałem niedawno o „intercyzie”, a ściślej o umowie przedślubnej, której głównym tematem było przejęcie gospodarstwa w Konopnicy przez przyszłych małżonków Stefańskich: Szczepana i Bronisławę w roku 1905. Okazuje się, że podobną umowę zawarli trzydzieści lat wcześniej rodzice Bronisławy przejmując to samo gospodarstwo od swoich rodziców. Czytaj dalej Sprzedaż działki małżonkom Andrzejewskim

Umowa przedślubna Szczepana i Bronisławy

Gdy wiosną 2015 roku po raz pierwszy przeczytałem akt małżeństwa Szczepana Stefańskiego i Bronisławy Andrzejewskiej, moją uwagę zwróciło stwierdzenie: „Nowożeńcy oświadczyli iż zawarli między sobą umowę przedślubną […] u notariusza Józefa Grabińskiego w Uniejowie”. Wcześniej widziałem już wiele podobnych aktów, ale taki dopisek o „intercyzie” – jak tę umowę sobie w myślach nazwałem – spotkałem pierwszy raz. Czytaj dalej Umowa przedślubna Szczepana i Bronisławy