Stanisława Lenczewska

W 1915 roku, dróżnikiowi z Bratoszewic, Antoniemu Lenczewskiemu zmarła żona – Marianna. Miała zaledwie 42 lata, pozostawiła męża z pięciorgiem dzieci. Antoni ożenił się ponownie, poślubił młodszą od siebie o niemal 20 lat Katarzynę Sztandor (być może nazywała się Szamborska). Już po tym gdy przez Europę przetoczyła się pierwsza wojna światowa, jesienią roku 1925, Lenczewskim urodziło się jeszcze jedno dziecko – Stanisława, młodsza od najstarszego ze swych przyrodnich braci o 13 lat. Świadkami przy spisaniu cywilnego aktu urodzenia byli koledzy ojca, kolejarze z Bratoszewic – Antoni Sałek i Adam Leszczyński. Pierwszy z wymienionych, wraz z żoną Adama, trzymał Stanisławę do chrztu .

Czytaj dalej Stanisława Lenczewska